* KOP projekt “Külaelu areneb koostöös”

Projekti kestvus 03.10 2022 – 03.10.2023

Projektis esitatud ideed ja ja püstitatud teemad on saanud rakendust. Koolitustegevuste tulemustena omandatud oskused on leidnud kasutamist igapäeva-ja külaelus. Rahvakultuuri-ja pärimusüritused on saanud kajastust ja neid hakatakse korraldama järjepidevalt. Kogukonna inimesed on osalenud neile meeldinud ühistegevustes ja see on mõjutanud positiivselt ka kogukonna ühistööd.

Enim-ja kauaoodatud õpituba – rahvusliku nuku valmistamine. Valmisid kihelkondlikku ajalugu ja eripära edasi andvad nukud. Õpituba juhendas Olga Vilmas. Õpituba toimus 14. jaanuaril 2023.a ja seal osales 17. nukuhuvilist.

Kangakudumise koolitus sai alguse 5.02.2023. Eesmärgiks oli saada selgeks tõstetavate niietega kudumine. Õpiti lõimede rakendamist kangastelgedele, materjalide ettevalmistamist, kujundite kavandamist ja kudumist kangasse ja vaiba viimistlemist. Valmis 10 meetrit vaipa, kuhu olid sisse kootud Maarja-Magdaleena piirkonna külade nimed. Koolitajaks Veinika Västrik. Kangakudumiselt saadud teadmised ja oskused täiendasid või andsid oskusi lõpptulemusena 20le kogukonna inimesele.

Rahvakalendri tähtpäevadest tähistati Jüripäeva 23. 04.2023.a Korraldati matk Saare järve matkarajal. Osales 21 huvilist. Jüripäeva ja ka teiste rahvakalendri tähtpäevade kommetest rääkis teadur Mall Hiiemäe. Rahvapillilugusid mängis Hendrik Vahermets.

Pärimuspäev toimus 4.juunil 2023.a Toimusid rahvalike laulude, tantsude ja pillimängude etteasted. Samuti pärimustantsu ja väikekandle töötoad ning loeng ” Erinevad kandletüübid Eestimaal” Esines kandleõpetaja Helle Suurlaht Kandlekontserdil esinesid kohalik kandleansambel ja külaliste kandleansambel. Päeva lõpetuseks istutati Otslava külaparki õunapuu, mis jäädvustab esimese pärimuspäeva toimumist kogukonnas. Pärimuspäeval osales töötubades 49 huvilist. Pärimuspäeva sündmust külastas 38 inimest.