* KOP projekt “Otslava 5. külapäev – ettevalmistused ja läbiviimine”

Otslava küla on üks aktiivsema kogukonnaga küladest Maarja-Magdaleena piirkonnas.  Suurem osa elanikest on huvitatud  külas asuvate objektide ( külaplats, külapark, bussipeatus) korrashoiust ja abistavad meeleldi heakorratöödes. Külaplatsile on paigaldatud külakivi, ehitatud lipumast, külakoda, tantsupõrand, uus sild üle Kõlaoja, kohvik-kiik ja istutatud puid jning põõsaid, mis jäävad meenutama erinevaid sündmusi. Kaheksateist aastat tagasi alguse saanud  Otslava külakeskuse arendamine ja korrashoid on jätkunud tänapäevani. Külla on elama asunud uusi perekondi. 
Uus Maarja-Magdaleena piirkonna arengukava, kuhu on sisse  kirjutatud ka Otslava küla arengueesmärgid valmis Kodukant Tartumaa  koolituse tulemusena käesoleval aasta sügisel.

Projekti eesmärk: Läbi ühiste tegemiste on külakogukond elujõulisem ja ühtehoidvam,  ning läbi korraldatud ürituste on  küla saanud tuntumaks, heakorrastatumaks ja turvalisemaks elukeskkonnaks.

Eesmärk saavutati kõikides planeeritud tegevustes. Etendus „Muinasjutt tsaar Saltaanist“ dramatiseeriti ja lavastati; õmmeldi esinemiskostüümid ja valmistati lavadekoratsioonid.
Külapäeva ettevalmistamisel tehti heakorratöid külaplatsil ja külapargis. Korraldati Otslava küla 5. külapäev koos sinna juurde  kuuluvate tegevustega, milledeks olid külapargis spordiürituste läbiviimine, näidendi esietendus, raamatu esitlus ja ühislaulmisega tantsuõhtu.
Hetked etendusest “Muinasjutt tsaar Saltaanist”

Raamatu “Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade. Jätkuraamat” esitlus

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts – 20