Tule liikmeks !

Liikmeksastumise avaldus

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
Kiriku tee 11
Maarja-Magdaleena küla,
Tartu vald, Tartumaa 49126
e-post: magdaleenaselts@gmail.com
Reg nr 80129200
——————————————

Nimi:

Elukoht:

Tel:

E-mail:

LIIKMEKSASTUMISE AVALDUS

Palun võtta mind Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi liikmeks.
Olen teadlik põhikirjast tulenevatest kohustustest ning olen nõus neid täitma.
Järgin ühistegevuse head tava, olen teadlik üldkoosolekuga kinnitatud liikmemaksu suurusest
(1 eurot sisseastumis- ja 10 eurot aastamaks).
Soovin anda oma panuse seltsi tegevuse edendamisel.

Allkiri

Kuupäev