* KOP projekt “Tea ja tunne oma juuri!”

Projekt “Tea ja tunne oma juuri!” toimus ajavahemikul 1.04. 2022-01.04. 2023. a Selle aja said suguvõsauurimist õppida algajad ja edasijõudnud. Omandati genealoogiaalaseid teadmisi, mis andsid vajalikke oskusi nii suguvõsa kui kohaajaloo uurimisel. Koolitusel tutvuti ja õpiti lugema käsikirjalisi tekste, uuriti kirikuraamatuid, tutvuti hingeloendite, personaalraamatutega. Õpiti kasutama erinevaid andmebaase ja Rahvusarhiivi iseteeninduskeskkonna VAU kasutamist. Kahel korral külastati arhiivi, telliti materjalid ja osaleti töötoas. Suguvõsauurimise koolitusel (algajatele) osales 11 inimest ja jätkukoolitusel 10 inimest. Uuringutele kaasati kogukonnaliikmeid, kes aitasid koguda uurimistöödes vajaminevat materjali. Valminud töid esitleti koolituse lõpetamisüritusel. Oma uurimistöödega jõudsid oodatava lõpptulemuseni üle poolte koolitusel osalejate. Teised jätkavad ja viivad oma uurimistööd lõpule. Tagasisidet koolituse kohta andsid nii koolitusel osalejad kui ka koolitaja. Oli palju huvipakkuvat ja väga heaks hinnati ka koolitaja professionaalsust. Suguvõsakoolitust viis läbi ja andis individuaalset nõustamist koolitaja Mariann Rammo. Koolitust toetas Kohalik Omaalgatuse programm.
Foto: Koolitusel osalejad arhiivi külastusel. 24.08. 2022

Foto: Jätkukoolitusel osalejad ja koolituse lõpetamine