Seltsist

MAARJA-MAGDALEENA MAARAHVA SELTS (MMMS)

Ühing on moodustatud 14. jaanuaril 2000. aastal 21 asutajaliikme poolt.
Registreeritud mittetulundusühinguna 21. juunil 2000. a, reg nr 80129200.

MMMS  a/a Swedbank nr EE382200221015406847.
Liikmeid seisuga 1. jaanuar 2024  – 50 inimest.
Seltsi juhatus on 7-liikmeline:
Tiia Pärtelpoeg, Heli Täpsi,  Külli Kangur, Rein Taniloo, Piret Haossar, Lii Gutmann, Kai Vaidla

Seltsi põhieesmärgiks on aidata arendustegevuste kaudu elu säilimisele maal, parandada külainimeste elukvaliteeti, säilitada ja mitmekesistada külaelu ja kohalikke kultuuritraditsioone.

Organisatsiooni põhiline tegevusvaldkond:
 • külade piirkonna tutvustamine laiemale üldsusele läbi külaturismi ja meelelahutusürituste
 • külade piirkonna ajaloo uurimine ja jäädvustamine
 • külaelu, kui kultuuri kandja propageerimine
 • kogukonnas asuvate  asutuste ja külade vahelise koostöö toetamine ja arendamine
 • huviringide töö ja kultuuriürituste korraldamine
 • rahvakultuuritraditsioonide elustamine ja säilitamine
 • uute vaba aja veetmisvõimaluste loomine
 • pere- ja noorte liikumise propageerimine ning põlvkondade vahelise koostöö edendamine
 • tervishoiu, loodushoiu ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine
 • piirkonna külade maine parandamine
 • organisatsiooni arendamine