Logo

Hobuseraud tähendab edasiliikumist külaelu arendamisel majanduslikul ja kultuurilisel teel.
Viljapea annab lootust, jõudu ja usku elu kosumisele külades looduslähedast eluviisi järgides.
Koos sümboliseerivad nad külainimeste elukvaliteedi paranemist ja  liikumist ühiselt valitud
eesmärkide poole.