Otslava küla

Otslava küla on nimetatud pikaks ja peenikeseks külaks. Hooned asuvad kahel pool maanteed, mis külast läbi lookleb ja Luua poole suundub. Küla läbib väike ojake, mida rahvasuus kutsutakse Kõlajõeks. Külas on säilinud varemeid, mis annavad aimu omaaegsest Kaiavere mõisa karjamõisast.  Oma praeguse nime on ta saanud küla kõige vanema, Otteslau talu järgi, mis on mõisast kuldrahade eest välja ostetud 1913.a. Endistel aegadel on küla kandnud veel Loku, Kadrina ja Kõrenduse nime. 2001.a alustati küla keskele lipuväljaku rajamist. valmis sai ka külaplats. 2002.a suvisel Tabivere valla heakorraülevaatusel sai Otslava küla parimale külale määratud aukirja ja mastivimpli. 2003.a ehitati külaplatsile külakoda koos tantsupõrandaga ja mis valmis külaelanike vabatahtliku tööna. Lisaks saadi raha ka kirjutatud projektidest ja Tabivere valla toetustest. Külakoja pidulik avamine toimus 10.augustil 2003.a Tabivere valla I külade päeval. 2005.a valmis külaplatsile kiik ja küla algusesse bussiootepaviljon. 2007.a sai Otslava külaplats Tabivere vallalt tänukirja kaunima küla eest Tabivere vallas. 2010.a sügisel liituti Otslava külaplatsil suure ühtelaulmisega. Toimus digilaulupidu, mis meelitas platsile palju lauluhuvilisi. See oli rahvalik üritus ja väga ilus pidu. Otslaval on toimunud mitmeid kontserte, tantsuõhtuid, vabaõhuetendusi, suguvõsa kokkutulekuid, tervisepäevi jm sündmusi. 12. juulil 2014.a toimus Otslava I külapäev, kuhu olid oodatud kõik praegused ja endised külaelanikud.  Kokku tuli pea veerandsada inimest.  Külaplatsile istutati päeva jäädvustamiseks seedermänd.