Liikmed

Liikmete nimekiri

Seltsi liikmed seisuga 01.09. 2019

1. Hedna Talussaar – Maarja – Magdaleena küla – auliige
2. Kaljo Talussaar – Maarja – Magdaleena küla – auliige
3. Heljo Joost – Kõrenduse küla
4. Sirje Teesaar – Otslava küla
5. Anne Otsus – Kaiavere küla
6. Renate Jõgi – Juula küla
7. Külliki Jürgenson – Maarja – Magdaleena küla
8. Enn Pärtelpoeg – Otslava küla
9. Heli Vahermets – Maarja-Magdaleena küla
10. Maia Ojamaa- Maarja-Magdaleena küla
11. Maarika Romet – Maarja – Magdaleena küla
12. Ülle Poolak – Maarja – Magdaleena küla
13. Kai Vaidla – Kassema küla
14. Laine Metsa – Kassema küla
15. Jaan Poolak – Maarja – Magdaleena küla
16. Rein Taniloo – Otslava küla
17. Vete Ansip – Maarja – Magdaleena küla
18. Marju Pruus- Maarja-Magdaleena küla
19. Heli Täpsi – Lilu küla
20. Külli Kangur – Maarja – Magdaleena küla
21. Tiia Pärtelpoeg – Maarja – Magdaleena küla
22. Õie Tammearu – Maarja – Magdaleena küla
23. Ilme Roosmäe – Maarja – Magdaleena küla
24. Allar Aardevälja – Elistvere küla
25. Vahta Pilden – Maarja-Magdaleena küla
26. Liidia Kajak – Lilo küla
27. Karmen Raju – Maarja-Magdaleena küla
28. Anne Veski – Pataste küla
29. Lea Kääni – Pataste küla
30. Helve Tooming – Lilu küla
31. Karin Reino – Maarja-Magdaleena küla
32. Veste Vapper – Palamuse
33. Kristiina Pardanen – Lilu küla
34. Linda Reino – Juula küla
35. Asta Lani – Juula küla
36. Rita Vahter – Uhmardu küla
37. Eve Vapper – Maarja-Magdaleena küla
38. Villu Martis – Maarja-Magdaleena küla
39. Endla Kool – Maarja-Magdaleena küla
40. Silvi Aruksaar – Lilu küla
41. Merike Oppe – Maarja-Magdaleena küla
42. Rait Kääni – Pataste küla
43. Elina Paljak – Maarja-Magdaleena küla
44. Sirje Kont – Maarja-Magdaleena küla
45. Suire Ratassepp- Maarja-Magdaleena küla
46. Maire Kase – Juula küla
47. Rutt Taniloo – Maarja-Magdaleena küla
48. Kaarel Teppan – Uhmardu küla
49. Ivar Lätt – Uhmardu küla
50. Kaie Parm – Maarja-Magdaleena küla
51. Andres Kont – Maarja-Magdaleena küla
52. Anne Reinvald – Maarja-Magdaleena küla
53. Merili Terve – Maarja-Magdaleena küla
54. Maarika Kiremija – Elistvere küla