Seltsist

MAARJA-MAGDALEENA MAARAHVA SELTS (MMMS)

Moodustatud 14. jaanuaril 2000. aastal 21 asutajaliikme poolt.
Selts on registreeritud mittetulundusühinguna 21. juunil 2000. a, reg nr 80129200.

MMMS  a/a Swedbank nr EE382200221015406847.
Liikmeid seisuga 1. september 2019  – 53 inimest.
Seltsi juhatus on 7-liikmeline:
Tiia Pärtelpoeg, Heli Täpsi, Kristiina Pardanen, Rita Vahter, Külli Kangur, Anne Otsus, Rein Taniloo.

Seltsi põhieesmärgiks on aidata arendustegevuste kaudu elu säilimisele maal, parandada külainimeste elukvaliteeti, säilitada ja mitmekesistada külaelu ja kohalikke kultuuritraditsioone.

Organisatsiooni põhiline tegevusvaldkond:
 • külade piirkonna tutvustamine laiemale üldsusele läbi külaturismi ja meelelahutusürituste
 • külade piirkonna ajaloo uurimine ja jäädvustamine
 • külaelu, kui kultuuri kandja propageerimine
 • küladevahelise koostöö toetamine ja arendamine
 • huviringide töö ja kultuuriürituste korraldamine
 • rahvakultuuritraditsioonide elustamine ja säilitamine
 • uute vaba aja veetmisvõimaluste loomine
 • pere- ja noorteliikumise propageerimine ning põlvkondadevahelise koostöö edendamine
 • tervishoiu, loodushoiu ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine
 • piirkonna külade maine parandamine
 • organisatsiooni arendamine