* Kop projekt “Wiera Teatri päevad”

Projekti läbiviimise aeg: 01.09.2021 – 01.10.2022

Alates 1922. aastast on Wiera teater lavale toonud 41etendust. Mängitud on eesti kui ka välismaa näitekirjanike teoseid. Näitemängu tegevusega on seotud nii kohalikud harrastusnäitlejad, juhendajad-lavastajad, kui ka väljastpoolt kutsutud külalisnäitlejad ja -lavastajad. Koos on valitud näidendeid, neid õpetatud, õpitud ja mängitud oma kogukonnas kui ka kaugemal. Aastakümnete jooksul on näiteseltskond osaliselt vahetunud – mõned mängijatest jäädavalt lahkunud, teised elukohta vahetanud. On ka neid, kes teatrile truuks jäänud tänaseni ja seda algusaastatest alates. Kitsaskohaks on jäänud osatäitjate leidmine noorte ja meesnäitlejate seast, mis omakorda on piiranud ka repertuaari valikut.

Wiera teatri päevade raames toimusid erinevad tegevused, milleks kõige esimeseks oli näidendi valimine, millega oleks sobiv tähistada teatri 30ndat aastapäeva. Näidendi otsimisel ja valikul lähtusime A. Wiera aegsel repertuaaril. Selleks osutus B. Kangermanni kirjutatud 3-vaatuseline lõbus lugu “Tühjad hällid”. Näidendit asusid õppima kohalikud harrastusnäitlejad ja kogukonnast kaasatud inimesed ning neid juhendas naaberkogukonnast Jaanus Järs. Kokku kümmekond tegelast. Näidendi lavale toomise üheks ettevalmistavaks tegevuseks oli dekoratsioonide valmistamine, kus materjalideks kasutati puitu ja riiet. Laval kujutati möbleeritud tuba ühes häärberi pansionaadis.
Et mängimine hästi sujuks, selleks toimus teatrialane koolitus, mille viis läbi näitleja Eva Püssa. Ta tutvustas näitlejatele Aleksanderi tehnikat, mille abil on võimalik kasutada otstarbekalt inimeses peituvat jõuvaru, et sellega oma elukvaliteeti muuta. See on supertehnika, mis aitab vabaneda ebavajalikust ja kahjulikust – esinemishirmust, liigsest lihaspingest, sundmõtetest. Selle kasulikkust kogevad just näitlejad. Lisaks õpiti ka lavalist liikumist ja kehahoidu etenduse mängimisel, et selle sisu paremalt ja selgemalt publikule välja tuua. Koolitusest said osa võtta ka teised kogukonna inimesed.

Õppepäeval

Teatripäevade avamine toimus 28. mail 2022 etenduse “Tühjad hällid” esitusega.

Heatahtlik ja mõnusa huumoriga lugu võimaldas osa saada 1930ndate aastate elust Eestimaal ja tähistada Wiera teatri 30ndat aastapäeva. Äkilise terviseriike tõttu ei saanud teatripäevade avamisel osaleda Margus Abel. Teda asendas Hendrik Vahermets, kes lisaks sisustas õhtu ka muusikalise osaga.

Hetki etenduselt

Maarja-Magdaleena Wiera teater on oma nime saanud August Wiera (1853-1919) järgi, kes elas ja käis MM kihelkonnakoolis ja kellest sai esimene elukutseline teatritegelane ning Vanemuise seltsi teatri- ja muusikajuht ja Vanemuise teatri rajaja. Tema mälestuse jäädvustamiseks kannab tema nime Maarja-Magdaleena teater, kelle tegemised ei ole lasknud kustuda temaaegsetel lavastustel, neid ikka ja jälle kavva võttes ja esitades.

Näiteseltskond pärast etendust

Teatripäevade nädalal külastati ja korrastati Wiera haud Tartus Raadi kalmistul. Räägiti kokkuvõtlikult tema elust ja tegevusest.

A. Wiera haual.

Päevade raames toimus 6. juunil teatriõhtu, kus külalistena esines Tallinna Linnateater lustaka looga “Agulihärrad”.

11. juunil toimus rahvalik õhtu koos külaliste ja kohaliku kogukonnaga. Sellega tähistati teatripäevade lõpetamist. Õhtul esines Wiera Teatri estraadiring humoorikate lühipaladega. Muusikat tegid Toomas Anni ja kohalikud pillimehed.


Seoses osalejate haigestumiste ja Covid-19 probleemidega tuli teha projektis muudatusi, kuid ükski planeeritud tegevus ära ei jäänud.

Loe ka siit: https://tartuvald.ee/documents/18024737/33528070/283_Tartu+Valla+Kuukiri_juuni22_24lk_210x297%2B3.pdf/43212b78-2518-4c24-b3bd-d954a75e088c