Kohaliku Omaalgatuse Programm

 
2000. a Maarja lauluväljak turvalisemaks ja kultuurikesksemaks.
2000. a Maarja-Magdaleena V kodukandipäev – Kassema küla.
2001–2002. a Maarja-Magdaleena VII kodukandipäev – Otslava küla.
2002–2003. a Otslava Külakoda.
2003. a Otslava küla heakorrastamine.
2003. a Maarja-Magdaleena VIII kodukandipäev – Uhmardu küla.
2004. a talgute korraldamine Maarja-Magdaleena IX kodukandipäeval.
2004. a Maarja-Magdaleena IX kodukandipäeva korraldamine.
2005. a Maarja-Magdaleena X kodukandipäev, piirkonna III külade päev.
2005. a külaviida ja kiige ehitamine Otslava külaplatsile.
Lõkkekoha korrastamine.
2005–2006. a Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi kodulehekülg.
2006. a Maarja-Magdaleena piirkonna külatuba.
2006. a Maarja-Magdaleena piirkonna infotoa sisustus I.
2007. a Maarja-Magdaleena XII kodukandipäeva korraldamine.
2007. a abivahendid kauni küla säilitamiseks.
2007–2008. a välikäimla Maarja-Magdaleena vabaõhulavale.
2008. a  Maarja-Magdaleena XIII kodukandipäev
2009. a Maarja-Magdaleena XIV kodukandipäev
2009. a seltsitegevus – külaelu turgutaja
2010. a 120 aastat seltsielu Maarja-Magdaleenas
2010. a esinemisriiete ostmine Maarja-Magdaleena meesansamblile
2011. a Maarja-Magdaleena XVI kodukandi ja piirkonna VII külade päev.
2012. a istepinkide hooldustööd Maarja-Magdaleena puhkealal.
2012. a Tabivere valla III laulupäev.
 
2013–2014. a Üksteiselt ja üksteisega koos.
2014. a Maarja-Magdaleena XVIII kodukandipäev.
2014–2015. a Maarja-Magdaleena XIX kodukandipäev.
2015. a luuleetendus “Kahe sajandi kirjad I”.
2016. a kogukonnateenus “Triibud ja Ruudud”.
2016. a luuleetendus “Poeedid ja luuletajad”.
2017 .a Heakorrateenuse “Ilu meie ümber” välja arendamine.
2017.a Maarja – Magdaleena seltsielu 150. aastapäeva tähistamine.
………………………………………………………………………..

2018.a Esinemisriietus Maarja – Magdaleena segakoorile. M:2
2018.a Digitaalklaveri soetamine. M:2
2019.a Teadmiste ja oskustega targaks ja tegijaks. M:1
2019.a Otslava küla 5. külapäev – ettevalmistused ja läbiviimine. M:1
2020.a 150 aastat koorilaulu Maarja – Magdaleenas. M:1
2020.a Üksteiselt ja üksteisega koos. II M:1
2021.a Maarja-Magdaleena Wiera teater – 30 M:1
2022.a Tea ja tunne oma juuri! M:1
2022.a Külaelu areneb koostöös M:1