Eesti Kultuurkapital

1999. a Maarja – Magdaleena IV kodukandipäev
2000. a Maarja-Magdaleena Laulu- ja Mänguselts – 110
2000. a mälestuskivi J. Mägiste 100. sünniaastapäevaks
2002. a vabaõhuetenduse “Nukitsamees” väljatoomine kodukandipäeval
2003. a segakoor Maarja 10 aastapäev
2003. a Maarja-Magdaleena VIII kodukandipäev
2004. a Maarja näitering – 10
2006. a rahvariiete muretsemine Maarja naisrühmale
2007. a Maarja-Magdaleena XII kodukandipäev
2007. a näituse “Minu kodu on Otslava külas” korraldamine
2007. a Ella Mahlapuu mälestusõhtu korraldamine
2008. a Tabivere valla I laulupäev
2011. a näidendi väljatoomine Maarja-Magdaleena Laulu- ja Mänguseltsi aastapäeval
2012. a Maarja-Magdaleena tantsumemmed – 15
2013.a. Maarja-Magdaleena segakoor – 20
2014. a rahvariided Maarja-Magdaleena segakoorile
2014. a Tabivere valla IV Laulupäev
2015. a MMMS meesansambli muusikali “Naine laevas” lavastamine
2015. a etenduse “Kahe sajandi kirjad I” stsenaariumi koostamine
2015. a MM XX kodukandipäev ja V laulupäev
2016. a seeniortantsijate õppepäev
2016. a laulumäng “Elu ja Aja kajad”
2017. a Maarja-Magdaleena XXI kodukandipäev
2017. a Etenduse “Sinuga ja Sinuta” lavastamine
2018. a J.B.Thomase ja Mati Undi motiividel loodud farsi “Charley tädi” lavaletoomine
2018. a Valgustehnika teatrietendustele