Kohaliku Omaalgatuse Programm

 
2000. a Maarja lauluväljak turvalisemaks ja kultuurikesksemaks
2000. a Maarja-Magdaleena V kodukandipäev – Kassema küla
2001–2002. a Maarja-Magdaleena VII kodukandipäev – Otslava küla
2002–2003. a Otslava Külakoda
2003. a Otslava küla heakorrastamine
2003. a Maarja-Magdaleena VIII kodukandipäev – Uhmardu küla
2004. a talgute korraldamine Maarja-Magdaleena IX kodukandipäeval
2004. a Maarja-Magdaleena IX kodukandipäeva korraldamine
2005. a Maarja-Magdaleena X kodukandipäev, III külade päev
2005. a külaviida ja kiige ehitamine Otslava külaplatsile.
Lõkkekoha korrastamine
2005–2006. a Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi kodulehekülg
2006. a Maarja-Magdaleena piirkonna külatuba
2006. a Maarja-Magdaleena piirkonna infotoa sisustus I
2007. a Maarja-Magdaleena XII kodukandipäeva korraldamine
2007. a abivahendid kauni küla säilitamiseks
2007–2008. a välikäimla Maarja-Magdaleena vabaõhulavale
2008. a  Maarja-Magdaleena XIII kodukandipäev
2009. a Maarja-Magdaleena XIV kodukandipäev
2009. a seltsitegevus – külaelu turgutaja
2010. a 120 aastat seltsielu Maarja-Magdaleenas
2010. a esinemisriiete ostmine Maarja-Magdaleena meesansamblile
2011. a Maarja-Magdaleena XVI kodukandi ja VII külade päev
2012. a istepinkide hooldustööd Maarja-Magdaleena puhkealal
2012. a Tabivere valla III laulupäev
 
2013–2014. a Üksteiselt ja üksteisega koos
2014. a Maarja-Magdaleena XVIII kodukandipäev
2014–2015. a Maarja-Magdaleena XIX kodukandipäev
2015. a Kahe sajandi kirjad I
2016. a kogukonnateenus “Triibud ja Ruudud”
2016. a luuleetendus “Poeedid ja luuletajad”
2017 .a Heakorrateenuse “Ilu meie ümber” välja arendamine
2017.a Maarja-Magdaleena seltsielu 150.aastapäeva tähistamine

2018.a Esinemisriietus Maarja-Magdaleena segakoorile
2018.a Digitaalklaveri soetamine