Meie tegemised

Seltsi tegemised aastate lõikes

Olulisemad sündmused Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi eestvedamisel ja koostöös Maarja rahvamaja, Tabivere valla, Maarja -Magdaleena Põhikooli, piirkonna küladega.

2019 –  2020. a

KOP projekt “Teadmiste ja oskustega targaks ja tegijaks” toimus ajavahemikul 1.aprill 2019  kuni 1. veebruar 2020. Projekti raames toimus  seitse koolitust, kohvikutepäev ja õppe-ja motivatsioonireis Tartumaa külamajadesse.

Projekti eesmärgiks oli läbi erinevate õppepäevade ja koolituste  saada käsitööalaseid  teadmisi, uusi ideid ja oskusi ning rakendada neid ka kogukonna huvides.
**************************
14. aprillil 2019 toimus TRÜHVLITE VALMISTAMISE ÕPITUBA. Koolitus toimus Maarja-Magdaleena rahvamajas. Koolitajaks oli Signelli Õpituba. Õpiti valmistama trühvleid. Osales 15 inimest.


1. juunil toimus KORVIDE VALMISTAMISE ÕPITUBA. Koolitus toimus Kõrenduse külas Enu talus.  Koolituse viis läbi Aava Grafts OÜ. Õpiti heegeldama taaskasutatud materjalidest korve  ja tegema lõppviimistlust. Osales 10 inimest.

29. juunil sai teoks ÕPPE-JA MOTIVATSIOONIREIS  Tartumaa Külamajadesse.  Külastati kuut külamaja. Reisijuhiks oli Kodukant Tartumaa juhatuse esimees Külli Pann.
************************

30. juunil toimus KLAASVITRAAZi ÕPITUBA.  Koolitus toimus Luua külas, Järsi talus. Koolitajaks oli Jaanus Järs. Koolituse tulemusena valmis väiksemõõduline klaasist vitraaž. koolitusel osales 6 inimest.

3. augustil toimus KOHVIKUTE PÄEV, kus osales 6 kohvikut, milledes müüdi  OMATOODANGUT. Kohvikutes osalesid ka lapsed ja noored. Õhtul toimus Andrese talus TALUAIA KONTSERT.  Kohvikute päeval külastas kogukonda üle 200 inimese.


27. oktoobril toimus KÄSITSI TIKKIMISE ÕPITUBA. Käsitsi tikkimise tehnikaid ja pärltikandit õpetas Anne Veski. Osales 3 huvilist. Õpiti ka ristpiste tehnikaid, lilltikandit ja teisi nippe.

17. novembril said  soovijad õppida valmistama paberist lilli. Toimus PABERI TÖÖTUBA. Koolitaja oli Jaanika Aasrand, kes tutvustas ka erinevaid tehnikaid paberlillede valmistamise juures. Osales 18 inimest.

21. detsembril toimus PÄRIMUSÕHTU “JÕULUD JA KOMBED” ajakohase teemaga esines ja õhtut sisustas folklorist Mall Hiiemäe. Teda oli tulnud kuulama 26 huvilist. Kontserdil esinesid Tõnu Raadik ja Are Jaama.
****************
12. jaanuaril 2020 toimus selle projekti raames viimane üritus – VILDITUD HALDJATE TÖÖTUBA. Õpetas Kirsti Kadaja-Prodanets. Osalejaid oli 8 inimest.

************************************************************************

2017.a

Käesoleva aastal  on Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi ja Sõprade Seltsinguga üheskoos korraldatud kogupereüritus “Kodukandi Lood”, mis toimus Uhmardu külas Ratsu talus.  Toimunud üritus on jätkuks sügisestele pärimusõhtutele.  Jätkunud on lapitehnika õppepäevad, juhendajaks Hilja Sepp. Aasta alguses alustati bridžimängu õppusega, juhendajateks Lauri Naber ja Enn Pärtelpoeg. Toimus  traditsiooniks saanud maleturniir, kus kohalike huvilistega võistlesid maletajad  Tartust. Wiera Teatrilt on toimunud kaks esietendust. Nendeks on luuleetendus “Poeedid & Luuletajad”, lavastaja Ene Luik-Mudist ja teiseks A. Kivirähki jutustuse “Inimväärne elu”  põhjal dramatiseeritud etendus, lavastajaks Jaanus Järs.  Naisansamblilt “Tormilind” esietendus muusikalis-sõnaline etendus “Elu ja Aja kajad”  Lavastaja Kristi Jaanus. Teksti kirjutas Erlend Kollom.  Toimusid heakorratalgud, kus korrastati Maarja-Magdaleena puhkeala. Osaleti Jõgevamaa ja Tartumaa Harrastusteatrite Festivalil. Külastati Läti taime- ja lilleparaadi Siguldas, külastati  tomatifestivali Lätimaal.  ERM´i külastus. Korraldati kevadlaat ja sügislaat,  Otslava külapäev. Lipuväljakule valmistati ette roosipeenra jaoks mullapind ja rajati roosipeenar. Osaleti Maarja-Magdaleena  21. kodukandipäeva korraldamises. Segakoor osales Jõgevamaa laulupeol Kasepääl ja EV 100 pühendatud laulupeol Elvas. Vaba Rahva Laulul Intsikurmus. Kontsertreisil Ahvenamaal. Korraldasime mälumängu.

2016. a

Koostöös Tabivere Rahvaspordiklubiga toimus maleturniir, mis oli pühendatud P. Kerese 100.  sünniaastapäevale. Korraldasime koostöös Maarja rahvamajaga XX kodukandipäeva ja Tabivere valla V laulupäeva. Toimusid kevad- ja sügislaat, jalgrattamatk,  õppepäev seenemetsas, huvireis Ida-Virumaale. Wiera Teatrilt etendus luulelavastus “Kahe sajandi kirjad”. Korraldasime mälumängu, koos Sõprade Seltsinguga Jõululaada. Tegime heakorratöid külaplatsil ja külapargis. Talgute “Teeme Ära” raames heakorrastasime puhkeala.

2015. a

Aasta jooksul viisime läbi juba traditsiooniks kujunenud sündmused, milledeks on kevad- ja sügislaat, kodukandipäev, jalgrattamatk, mälumäng, jõulumüük, õppereis, mis toimus Pärnumaale. Korraldasime “Teeme ära!” talgute raames heakorrapäeva puhkealal. Wiera teatrilt esietendus laulumäng “Naabri Mari” Toimus kaks üldkoosolekut. Osalesime koolitus- ja infopäevadel maakonnas, Tabivere valla IX külade päeval Kassema külas. Segakoor ja meesansambel andsid kontserte oma vallas, maakonnas ja naabermaakondades.

2014. a

Korraldasime ja viisime läbi kevad- ja sügislaada, jalgrattamatka, mälumänguõhtu. jõulumüügi, käsitööalaseid õppepäevi, kodukandipäeva. Wiera Teater esitas näidendi “Kui lapsed öös näevad und”, segakoor korraldas laululaagreid, osales maakonna ja üldlaulupeol, andis kontserte. Toimus TuleTulemise simman. Võtsime osa “Teeme ära!” talgutest, info- ja koolituspäevadest, üldkoosolekutest, külastasime õppe eesmärgil kauneid koduaedu. Käisime avatud talude päeval Järvamaal ja osalesime Tabivere valla IX külade päeval Raigastveres. Aitasime kaasa Tabivere valla IV laulupäeva korraldamisele Koogi külas. Viisime läbi juhatuse- ja üldkoosolekuid. Tegime koostööd Maarja kooli ja Maarja-Magdaleena kogudusega. Andsime välja raamatu “Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade”. Võtsime vastu külaturismigruppe.

2013. a

Tegime heakorratöid Maarja-Magdaleena puhkealal, Otslava külaplatsil ja külapargis. Korraldasime koostöös Maarja rahvamajaga ja kooliga Maarja-Magdalena XVII kodukandipäeva, kus tähistasime August Wiera 160 sünniaastapäeva konverentsi ja etendusega “Adolf Rühka lühikene elu” . Maarja-Magdaleena külateatrist sai Wiera teater. Toimus suvine maalilaager. Korraldasime jürijooksu, kevad- ja sügislaada, tervisepäeva, mälumängu, jõulumüügi. Korraldasime õppereisi Avinurme Puiduaita. Jätkasime käsitöö õpitubadega. Tähistasime Maarja-Magdaleena segakoori 20. aastapäeva. Andsime kontserte oma- ja naabermaakondades.

2012. a

Tähistasime külateatri 20. aastapäeva etendustega L. Koidula “Kosjakased” ja A. Kivirähk “Uljas Neitsi”. Korraldasime Tabivere valla III laulupäeva koos Maarja rahvamaja ja Tabivere valla abiga. Korraldasime õppereisi Järvamaale. Viisime läbi tervisepäeva, jürijooksu, mälumängu. Andsime etendusi ja kontserte kohalikel ja maakondlikel üritustel. Võtsime vastu külaturismigruppe ja tutvustasime kohalikku külaelu ja Jõgevamaad.

2011. a

Tähistasime Maarja-Magdaleena Laulu- ja Mänguseltsi aastapäeva . Renoveerisime Maarja-Magdaleena vabaõhulava tantsupõranda. Korraldasime Maarja-Magdaleena XVI kodukandipäeva ja VII külade päeva. Korraldasime õppereisi Setumaale. Alustasime käsitöö õpitubadega.

2010. a

Tähistasime 120. aastast seltsielu möödumist piirkonnas. Muretsesime rahvariided Maarja-Magdaleena segakoorile ja esinemisriided Maarja-Magdaleena meesansamblile. Maarja-Magdaleena XV kodukandipäeva läbiviimine. Korraldasime õppereisi Põlva- ja Valgamaale. Jõulumüügi algatamine. Ühislaulmine Otslava külaplatsil.

2009. a

Viisime läbi Maarja-Magdaleena XIV kodukandipäeva. Ostsime välihelitehnika ürituste läbiviimiseks. Olime aasta Küla nominendid. Algatasime laadatraditsioonid.

2008. a

Korraldasime Tabivere valla I laulupäeva Maarja-Magdaleena vabaõhulaval. Parendasime Maarja-Magdaleena puhkekoha. Viisime läbi läbi Maarja-Magdaleena XIII kodukandipäeva. Võtsime vastu Tarvastu valla külaseltsi, Olustvere Naisseltsi, Kiidjärve külaselts. Maarja-Magdaleena sai oma laulu. Konkurss “Kaunis Eesti kodu 2008” võitja Otslava külaplats.

2007. a

Joonistasime üles Otslava küla talud ja korraldasime näituse Maarja-Magdaleena külatoas. Viisime läbi Maarja-Magdaleena XII kodukandipäeva. Muretsesime murutraktori külaplatside ja parkide hooldamiseks. Muretsesime külatoale sisustuse. Korraldasime E. Mahlapuu mälestusõhtu. Ehitasime välikäimla Maarja-Magdaleena vabaõhulavale. Korraldasime Eesti külade maapäeva töörühma. Presidendi külastus. Maarja-Magdaleena küla sai omale lipu. Eestimaa noored külastasid Maarja-Magdaleenat.

2006. a

Valmis seltsi kodulehekülg. Rajasime Maarja-Magdaleena külatoa koos noorteseltsingu Club Extraga. Korraldasime Maarja-Magdaleena XI kodukandipäeva. Käivitus külaturism.

2005. a

Ehitasime kiige Otslava külaplatsile ja bussipeatuse Otslava teeotsa koos Otslava külaelanikega. Korraldasime Maarja-Magdaleena X kodukandipäeva ja Tabivere valla III külade päeva. Maarja külast sai taas Maarja-Magdaleena küla. Alustasime heakorratalgutega. Kohalike noorte poolt loodi noorteseltsing Club Extra.

2004. a

Tegime Maarja-Magdaleena külas heakorrastustöid talgute näol ja korraldasime Maarja-Magdaleena IX kodukandipäeva. Panime aluse üritusele “Vanad talutööd ja kombed” koos Laurendite perega Vahi külas Konni talus. Alustasime Jüriöö jooksu korraldamist koos Maarja põhikooliga. Rajasime Otslava külapargi, mille nimetasime Päikesepargiks.

2003. a

Ehitasime Otslava külaplatsile külakoja koos tantsupõrandaga koostöös Otslava küla inimestega. Korraldasime Tabivere valla I külade päeva. Heakorrastasime Otslava küla ja viisime läbi ja Maarja-Magdaleena VIII kodukandipäeva Uhmardu külas koos külarahvaga. Otslava küla sai arengukava Liikumine Kodukant koolituste tulemusena.

2002. a.

Viisime läbi Maarja-Magdaleena VII kodukandipäeva koos külarahvaga Otslava külas, kus avasime lipuväljaku ja külakivi. Samal aastal alustasime Otslava külaplatsi rajamist. Valisime Otslava küla külavanema. kelleks sai Ain Kont.

2001. a

Tegime heakorratöid Kõrenduse külas. Rajasime küla vanema tamme ümber aia, valmistasime ette külaplatsi ja viisime läbi Maarja-Magdaleena VI kodukandipäeva. Alustasime heakorratöödega Otslava külas. Tutvustasime külaliikumise edendajatele Maarja küla elu-olu.

2000. a

Heakorrastasime Maarja lauluväljaku ja pargi Kassema külas. Paigaldasime koostöös Tabivere valla ka Kõrenduse külaga mälestuskivi J. Mägiste 100. sünniaastapäevaks. Korraldasime koostöös Maarja rahvamaja ka Kassema külarahvaga Maarja-Magdaleena V kodukandipäeva Kassema külas. Panime aluse mälumänguõhtutele.

……………………………………………………………………………………….
Tegevusi on toetanud Kohaliku Omaalgatuse Programm, Leader, Meede 3.2 , Eesti Kultuurkapital,Maaelu Edendamise SA, TabivereRahvaspordiklubi, Eesti Maleliit, seltsing Club Extra, Tabivere vald, piirkonna külaelanikud, valla kultuurirahvas, koolide vilistlased, eraisikud.