* Otslava külapäevad

Esimene Otslava külapäev toimus juulis 2014. Siis lepiti, et  kohtutakse  taas kahe aasta pärast. Kuid läks natukene teisiti. Teine külapäev toimus kolm aastat hiljem, 8. juulil 2017. Lõuna paiku kogunes Otslava külaplatsile pea poolsada inimest. Tulid kohalikud, ka need kes kunagi külas elanud, ka  naaberkülade elanikud. Jällenägemise rõõm oli suur – muljetati, meenutati ja rõõmustati. Kuna Otslava külla on juurde tulnud uusi elanikke, siis tollel päeval saadi ka omavahel tuttavateks. Külavanem Enn Pärtelpoeg oli koostanud talude kohta väikesed kokkuvõtted, mis kenasti kausta seotud. Nendega said elanikud  nüüd tutvuda ja lisada vajadusel täiendusi. Samuti jagati talude omanikele (kes neid soovisid ) kätte uusi talusilte. Külapäeval pakuti külasuppi ja pannkooke, mida jagus kõikidele osalejatele. Söögi eest hoolitses Praepoiss. Toimus  väike kontsert lõõtspillimängijalt Kristi Koolilt Väägverest. Kõlasid üldtuntud muusikapalad, mida seltskond sai ka kaasa laulda. Kui külaplatsil tegevused otsa said, mindi üheskoos Otslava küla Päikesparki, kuhu istutati päeva mälestuseks väike puuke. Loitsuga anti talle  edasi  head soovid  kasvamiseks Koos tehti ka ühine pilt. Pärast seda algasid sportlikud jõukatsumised.  Seekord viisid võistlusi läbi Rutt Taniloo, Hendrik Vahermets ja Indrek Dsilna. Võisteldi kurnimängus, vibulaskmises, õhupüssist laskmises. Ilus ilm, heakorrastatud külaplats ja külapark, hea seltskond hoidsid rahvast koos kuni õhtutundideni. Järgmisel korral kohtutakse juba aasta pärast.

Kristi Kool

Lembo Joala koos lapselapse ja  talusildiga

Ühispilt külapargis
Noolevise