*KÜSKi majandusliku elujõulisuse taotlusvooru infopäevad

Kellel on huvi ja kavatsus küsida toetust KÜSKi vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoorust (tähtaeg 01.06, 2017  siis


———————————————————————————

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ootab 1. juuniks 2017 taotlusi vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvooru. Toetatakse avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi, kes soovivad oma eesmärkide elluviimisel olulist arenguhüpet saavutada ja teha seda läbi majandusliku elujõulisuse arendamise.

Nagu ikka arenguhüppe voorude puhul, tuleb enne taotlema asumist ühingul teha põhjalik analüüs arenguvajadustest ning kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Analüüsist peaks muu hulgas tulema välja, miks on ühingu jaoks oluline tegeleda just finantsasju puudutavate võimekustega.

See, millistele majanduslikku elujõulisust suurendavatele võimekustele projektis keskenduda, on ühingu enda otsustada ja põhjendada. Tuge saab küsida näiteks mõne teenuse pakkumise käivitamiseks ja juba olemasoleva arendamiseks, annetuste kogumise ja tulu teenimise paremaks läbimõtlemiseks, finantsjuhtimise koolitusteks jms.

Projekte saab ellu viia ajavahemikus 1. september 2017 kuni 31. oktoober 2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldab rahastaja, et see kestab vähemalt 8 kuud.

Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 12 000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 15 000 eurot. Toetusraha on vastavalt 145 000 ja 135 000 eurot.

Toetust võib küsida ka soetuste, investeeringute ning ehitus- ja remonditööde tegemiseks, kui need aitavad otseselt kaasa projekti eesmärkide saavutamisele. Ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuste puhul peab taotleja omafinantseering moodustama minimaalselt 30% iga sellise kulu maksumusest. Kõigis teistes kulugruppides kajastatud kulude puhul peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 5% projekti kogueelarvest.

Vooru ja selle temaatika tutvustamiseks tuleb märtsis ja aprillis sel korral kaks infopäeva ( Tallinnas ja Tartus) ja viis inspireerivat koolituspäeva majandusliku elujõulisuse teemadel . Täpsemalt antakse neist KÜSKi kodulehel teada veebruarikuu lõpus.

Kõik vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiad: http://kysk.ee/taotlusvoorud/me17